Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je wil dat we je contacteren. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag op de hoogte bent waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@gconstructions.be

Heel veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat beveiligen we optimaal met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan derden (je leest verder in dit document waarom en wanneer we dat doen), dan eisen we dat die partij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via info@gconstructions.be

Uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen

Als u informatie bij ons aanvraagt of een bestelling plaatst of wanneer u een interventie nodig hebt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u indient om de informatie van ons te ontvangen. Als u onze digitale diensten en website bezoekt.

Voor welke doeleinden

- Om een account in te stellen en te beheren voor bv. opvolging van offertes, lopende projecten en facturatie.

- Voor technische ondersteuning van klanten

- Opbellen van prospects/klanten voor commerciële doelstellingen

- Verzenden van commerciële mailings of infomail bv. sluitingsdagen van het bedrijf.

Met wie we de persoonsgegevens delen en waarom

- Aan leveranciers/onderaannemers ifv het goede verloop van lopende projecten, maar alleen in de mate waarin nodig om onze diensten te leveren.

- Indien wettelijk verplicht.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om uw account, uw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden.

Uw rechten

In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht:

- Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers

- Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (hoewel dit betekent dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt)

- Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn)

- Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

Klachten

Als u een klacht hebt betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht dit te melden bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be of bij de toezichthoudende autoriteit waar u woont of werkt, indien anders.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacyverklaring is beschikbaar op onze website.

Neem contact op

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies