Heeft mijn poort een onderhoud nodig en waarom?

Home » Blog » Heeft mijn poort een onderhoud nodig en waarom?

HEEFT MIJN POORT EEN ONDERHOUD NODIG EN WAAROM?

Tegengaan van versnelde slijtage

Een poort heeft heel wat bewegende delen (loopwieltjes, staalkabels, scharnieren ...). Het is dus nodig om je installatie regelmatig te laten controleren en de bewegende delen te laten smeren. Het reinigen van de looprails, het poortvlak en de afdichtingsrubbers volgens de veiligheidsvoorschriften kan tevens versnelde slijtage of schade zoals krassen voorkomen. Zo kan je jouw installatie zorgeloos dagelijks gebruiken. 

Het afnemen van veerspanning

Een correcte veerspanning is nodig voor een optimale bediening van je installatie. Een correcte afstelling van de veren zorgt ervoor dat een poort makkelijk te openen is. De afname van de veerspanning kan ook schadelijke gevolgen hebben voor zowel de bewegende delen van je installatie als voor de automatisatie ervan, doordat deze meer kracht moet genereren om de poort te bedienen. Het is aangewezen de veerspanning periodiek te laten corrigeren door een deskundig persoon. 

Langere levensduur

Een regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van je installatie en verlaagt de kosten die slijtage van onderdelen met zich meebrengt. 

Garanderen van veiligheid

Op je installatie staan er heel wat veiligheden. Het is noodzakelijk voor jouw welzijn dat deze veiligheden blijven functioneren zoals het hoort. 

Wettelijk onderhoud voor professioneel gebruik

Een poort voor professioneel gebruik is een arbeidsmiddel. De wetgever schrijft dan ook voor dat poorten voor professioneel gebruik regelmatig dienen gecontroleerd te worden door een deskundig persoon. 

Wettelijk onderhoudsplicht

Een regelmatig onderhoud van je poorten, laad- en lossystemen door deskundige personen is wettelijk vastgelegd. Volgens de voorschriften in art. 10 & 11 van de Codex, Titel VI, hfdst. I en de Machinerichtlijn 98/73/EG moeten deze producten op regelmatige en gedocumenteerde wijze geïnspecteerd en onderhouden worden. 

1. 89/654/EEC Health and safety at work places

De werkgever wordt geacht onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang brengen, dienen onmiddellijk rechtgezet te worden. 

2. 2009/104/EC Use of work equipment

De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de hele levensduur een kwalitatief onderhoud ondergaan zodat deze steeds voldoen aan de vereisten gesteld door de fabrikant. 

3. KB 12/08/1993 Codex over het welzijn op het werk - Welzijnswet 04-08-1996

De werkgever dient erop toe te zien dat de arbeidsmiddelen onderworpen worden aan periodieke controles, uitgevoerd door deskundige personen. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden zodat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen. 

Volgende blogartikelen

Snelrolpoort - De Ideale verkeersstroom en comfort in jouw bedrijf

 

Uiterst efficiënt, betrouwbaar, duurzaam en een optimale veiligheid, dat zijn enkele voordelen voor het plaatsen van een snelloopdeur.

Lees artikel

Alles dicht tegen vuil en ongedierte

 

Het magazijn kan nog zo’n fraaie klimaatbeheersing hebben, als de afdichtingen van de toegangsdeuren niet in orde zijn, ligt de vervelende invloed van tocht, vuil en ongedierte op de loer.

Lees artikel
Wil je niks missen?
Neem contact op

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies